logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 16-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Maartje van Dijk
Nevendienst 2:Esther de Wilde
Helpers:Henny Rouw, Manny van Es
Collecten:Gemeente en stichting Grip op de Knip
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: lied 37, 1.3.6.8 EL ‘prijs de Heer met blijde galmen’

Schermlied: 599 NLB ‘o diepe nacht die ons omringt’

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: lied 801, 1.2.5.7 NLB

Begroeting en Onze Hulp

 Samenzang:lied/psalm 40, 1.4 NLB ‘met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht’

Gebed

Kinderlied: Bartimeüs  

Schriftlezing:  Genesis 19 vers 15 t/m 22     

Schermlied: 865 Opwekking ‘hier zijn’

Schriftlezing: Marcus 10: 46-52

Samenzang:  lied 534 NLB ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Gezang 487 Liedboek 1973 ‘de Heer heeft mij gezien’

Herdenking zr. T. Hardeman-Harkema

Samenzang: JdH 149; 2 en 3

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: lied 413 NLB ‘grote God, wij loven U’

Wegzending en zegen

Samenzang: lied 940 NLB  ‘verberg mij nu onder uw vleugels, Heer’