logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 16-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. de Ruiter, Hellendoorn
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en stichting Grip op de Knip
Bloemendienst:Betty Hoogers
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Samenzang: NLB 769:1,5,6 (Eens als de bazuinen)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 98:1,3,4 (Zingt een nieuw lied)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 868:1,2 (lof zij de Heer)

Gebed

Schriftlezing: Lucas 8:22-25, 26-39

Samenzang ELB 187 (’t Scheepke onder Jezus hoede)

Verkondiging

Orgelspel

Schermlied: God van Licht

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang Lied NLB 416 (Ga met God)

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 413:1,2,3 (Lichtstad)