logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 23-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaDelen is vermenigvuldigen
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Joop Bosch
Nevendienst 1:Renate Auée
Nevendienst 2:Gerlinde Nieuwenhuis
Helpers:Erika Fuite, Maureen Doornink
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: JdH 911 ‘Zijn naam is wonderbaar’

Samenzang: ELB 456 ‘Kijk eens om je heen’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 903 (couplet 1,3 en 5) ‘Zou ik niet van harte zingen’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Opw 347 Ik geloof in God de Vader

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied: ‘Eerlijk delen’

 

Schriftlezing: Jesaja 55:1-3a

Samenzang: NLB 383 (couplet 1 en 2) “O alle gij dorstigen’

Schriftlezing: Marcus 12: 41-44                  

Samenzang: NLB 383 (couplet 3) “O alle gij dorstigen’

Verkondiging ‘Delen is vermenigvuldigen’

Orgelspel

Samenzang: ELB 398 ‘Handen heb je om te geven’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: Opw 379 Heerlijk is uw naam

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 422 ‘Laat de woorden die wij hoorden’