logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 23-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaHoe lang nog Here......
Voorganger: ds. Sj. van der Velde, Elburg
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bloemendienst:Annie Roeke
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: EL 275:1,4 Ik heb geloofd en daarom zing ik

Schermlied: Gezang 1005  Zoekend naar Licht

 

ededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Ps 42:1,7 Zoals een moede hinde…. 

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Opw 236 Heilig, Heilig Heilig

Gebed

Schriftlezing:  Ps 13 en Lucas 12:27-32

Luisterlied: Opw 778 Hoe lang o Heer….  (Ps 13)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Opw 520  Wees mijn verlangen

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang:EL 186a :1,3 Leid mij Heer

Wegzending en zegen

Samenzang: EL 230 U bent mijn Schuilplaats