logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 30-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
Bijzonderheden:

Binnenschippers te gast.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB  lied 37: 1, 3, 4, 6 en 8  ‘Prijs de Heer…’

Samenzang: eLB  lied  343  ‘Heer, onze God…’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 98: 1 en 2

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Psalm 98: 3 en 4

Gebed

Kinderlied: Hanna Lam lied  II; 1  ‘Wanneer ik naar uw hemel kijk’

Schriftlezing: Job 1: 1-3, 2: 1-13

Samenzang:  Ev. Liedbundel 185  ‘Leer mij uw weg…’                        

Schriftlezing: Lucas 18: 1 t/m 8

Samenzang:  Ev. Liedbundel 320  ‘Heer, hoort gij niet….’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Liedboek 1010  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede…’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang:  Liedboek: 801: 1 t/m 5  ‘Door de nacht van strijd en zorgen’

Wegzending en zegen

Samenzang: Liedboek 416  ‘Ga met God’