logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 02-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:30 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Dorcas
Bloemendienst:Carolien Kasper
Bijzonderheden:

Dankdag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 328 ‘Breng dank aan de Eeuwige’

Schermlied: Tienduizend redenen

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 868: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 687: 1, 2 en 3 ‘Wij leven van de wind’

Gebed

Schriftlezing: Exodus 16:1-12 en 16:31-36

Samenzang: Zingende Gezegend 318: 1 en 2 ‘Wil onze dank aanvaarden’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: ELB 246: 1, 2 en 3 ‘Ik bouw op U’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: ELB 329: 1 en 4 ‘Heer ‘k wil U danken, U loven en prijzen

Wegzending en zegen

Samenzang:  NLB 248: 1, 2, 3 en 4 ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’