logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 22-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 15:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:
Organist:
Collecten:WIU: bijdrage Aniek Smit
Bijzonderheden:

Dankdienst t.g.v. 25 jarig huwelijk Gerrit en Natascha.

Orde van Dienst aanwezig

  Orde van dienst 22-10-2022
Orde van dienst:

Orgelspel

Schermlied: Opwekking 789 'U leert mij lopen over water'

Samenzang: JdH 149 'Groot is Uw trouw'

Woord van welkom en aanvangswoorden

Samenzang: Opwekking 733 'tienduizend redenen'

Aansteken van de huwelijkskaars

Gebed

Muzikale bijdrage: Opwekking 640 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Bijbellezing: Exodus 16; 11 t/m 16

Schermlied: Opwekking 807 'God van licht'

Bijbellezing: Mattheus 6; 24 t/m 34

Muzikale bijdrage; opwekking 753 'Symphony' 

Overdenking

Muzikale bijdrage: 'Vandaag'

Gedicht

Samenzang: Lied 913 'Wat de toekomst brengen moge'

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Opwekking 710 'Zegen mij'

Zegen

Samenzang: Opwekking 770 'Hoe wonderlijk mooi'