logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 06-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Reinolda Koot
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

Viering Maaltijd van de Heer

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: NLB 276: 1, 2 en 3 ‘Zomaar een dak’

Samenzang: ELB 251: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 837: 1, 2, 3 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: ELB 56: 1, 2 en 3 ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’

Gebed

Kinderlied: Daarom bidden wij  

Schriftlezing: Job 28:12-28

Samenzang:  NLB 538: 1, 2 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’          

Schriftlezing: Jakobus 3:13-18

Schermlied: Het Woord van God

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: ELB 167: 1, 2 en 3 ‘Wees mijn vooruitzicht’

Viering Maaltijd van de Heer

  • Inleidende woorden
  • Lucas 22:14-20
  • Zingen HemelHoog 515/Opwekking 742: 1, 2, 3 en 4 (dit is het lam)
  • Vragen aan gemeente of geloofsbelijdenis
  • Gebed voor maaltijd, gebed voor brood en wijn
  • Breken van brood
  • Tijdens delen van brood Zingen HemelHoog 525 3X ‘Jezus, Heer, levend brood’
  • Schenken van wijn
  • Tijdens het delen van wijn Zingen HemelHoog 525 3X ‘Jezus, Heer, levend brood’
  • Zegen voor hen die niet aan avondmaal zijn gegaan.

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: NLB 512: 1, 4, 5, 6 en 7 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 270: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’