logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 06-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. Heuver, Heerde
Ouderling van Dienst:Reinolda Koot
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Lied 513

Samenzang: Lied 172 Evangelische Liedbundel

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 139d

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Gezongen Kyrië: Lied 281:1,2,3

Ter inleiding

Samenzang: Gezongen Gloria: Lied 281:8,9,10

Gebed

Schriftlezing: Schriftlezing: Openbaring 1:4-11

Samenzang: Lied 374 Evangelische Liedbundel

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Gezang 723

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte (na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze)

Samenzang: Lied: 756

Wegzending en zegen

Samenzang: Lied 422