logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 13-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren  Orde van dienst 13 november- bevestigingsdienst
Orde van dienst:

Samenzang: NLB 216:1, 2 en 3  ‘Dit is een morgen’

Samenzang: Opw 753 symfonie;

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: ELB 226: 1 en 2 ‘Heer, ik kom tot U’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang NLB 974: 1, 2, 3 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’

Gebed

Kinderlied: kop op Job  

Belofte afleggen wijkbezoekers

Samenzang: NLB 794: 2 ‘Je hebt in liefde trouw beloofd’

Schriftlezing: Job 38:1-7 en Job 42:1-6

Samenzang:  NLB 942: 1 en 2 ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’                         

Schriftlezing: Job 42:1-6

Samenzang: NLB 942: 3 ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft’                     

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: HemelHoog 386: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘ Wil je opstaan en Mij volgen’

Bevestig ambtsdragers

Samenzang: Opw 710 ‘Gebed om zegen’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang ELB 387: 1 en 2 ‘Laat mij zijn een instrument’

Wegzending en zegen

Samenzang: JdH 289, 1, 2, 3 en 4 ‘God zij met U tot ons wederzien’