logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 13-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: lied 769 JdH ‘vol verwachting blijf ik uitzien’ 

Schermlied: ‘ik zie uit naar de Heer’ Sela

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: Lied/Psalm 98, 3.4 NLB ‘laat heel de aard een loflied wezen’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: lied 406 EL ‘eens zal op de grote morgen’

Gebed

Samenzang: lied 751 NLB ‘de Heer verschijnt te middernacht’

Schriftlezing:  Marcus 13 vers 1 t/m 13       

Schermlied: ‘een toekomst vol van hoop’

Schriftlezing: Marcus 13 vers 14 t/m 33

Samenzang:  lied 668, 1.3.5 JdH ‘kindren des Konings’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Gezang 476, 4.5 (Liedboek 1973) ‘Mensenzoon tussen de kandelaren’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: lied 755 NLB ‘toch overwint eens de genade’

Wegzending en zegen

Samenzang: lied 73, 1.3.4 JdH ‘zie ons wachten aan de stromen’