logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 20-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaOnderweg getroost in verdriet
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Reinolda Koot
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

Eeuwigheidszondag. Herdenking overledenen.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren  orde van dienst 20 november- eeuwigheidzondag
Orde van dienst:

Orgelspel

Zingen: EL  406 ‘eens zal op de grote morgen’                     

Zingen: JdH 128; 1, 2, 4  ‘gij die treurt, kom met uw smart’

Mededelingen kerkenraad en aansteken Paaskaars

Zingen: Lied 904; 1, 4, 5 ‘beveel gerust uw wegen’

Groet

Zingen: Psalm 25; 2, 4, 6 NLB ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’

Gebed

Kinderlied ‘soms als ik naar de wolken kijk’

Inleidende woorden

Zingen: Lied 940 ‘verberg mij nu onder uw vleugels Heer’

Wij herdenken hen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.

Luisterlied:  ‘de mensen die we missen’ 

Lezen Klaagliederen 3 vers 19 t/m 25    

Zingen: Lied 800; 1, 2, 4 ‘wat zou ik zonder U geweest zijn’      

Lezen Kolossenzen 1 vers 3 t/m 11

Schermlied: 'God zal voor ons zorgen’ 

Verkondiging: onderweg getroost in verdriet

Muzikale bijdrage van Jan Koelewijn en Lieneke O’Rourke

Zingen: Lied 913 NLB  ‘wat de toekomst brengen moge’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven 

Zingen: Lied 769; 1, 5, 6 ‘eens als de bazuinen klinken’

Zegen

Zingen: EL 167; 1, 3, 5 ‘wees mijn vooruitzicht’

Orgelspel