logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 20-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaDe mensen van voorbij
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Zingen: JdH 889; 1, 2, 4 en 5 'Nu gaan de bloemen nog dood'

Zingen: EL 246 'Ik bouw op U'

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel.

Samenzang: NLB 42; 1 en 3 'Even als een moede hinde'

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samenzang: NLB 727; 1, 2 en 10 'Voor alle heilgen in de heerlijkheid'

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11 vers 25 t/m 27, Openbaring 7 vers 9 en 10 en Openbaring 21 vers 1 t/m 5a

Samenzang: ZG 281; 1, 3, 5, 6 en 7 'Heer Jezus als een licht zijt gij'

Verkondiging: “De mensen van voorbij

Orgelspel

Samenzang: ZG 322; 1 en 4 'Zoals een arm vertroostend om mij heen'

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Opwkking 213 'U zij de glorie'

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 247; 1, 4 en 5 'Blijf mij nabij'