logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 27-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. B. Visser, Houten
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

1e Advent

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Gez 138 - Komt allen tezamen

Samenzang: Opw 420 – Geen and’re naam

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 118 – Laat ieder ’s Heren goedheid (1, 3, 5)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Opwekking 767 Familie

Gebed

Kinderlied: Adventprojectlied 

Schriftlezing: Jakobus 5:7-8

Samenzang: Gez 125, O kom, O kom Immanuël (1, 2 en 5)             

Schriftlezing: Matteüs 1:1-17                        

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Gez 26 – Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken (1, 2 en 4)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: Opwekking 616 Houdt me dicht bij u

Wegzending en zegen

Samenzang: Sela – Gods zegen voor jou