logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 27-11-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. B. Visser, Houten
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

1e Advent

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Gez 138 - Komt allen tezamen

Samenzang: Opw 420 – Geen and’re naam

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 118 – Laat ieder ’s Heren goedheid (1, 3, 5)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Opwekking 767 Familie

Gebed

Kinderlied: Adventprojectlied 

Schriftlezing: Jakobus 5:7-8

Samenzang: Gez 125, O kom, O kom Immanuël (1, 2 en 5)             

Schriftlezing: Matteüs 1:1-17                        

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Gez 26 – Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken (1, 2 en 4)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: Opwekking 616 Houdt me dicht bij u

Wegzending en zegen

Samenzang: Sela – Gods zegen voor jou