logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 04-12-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Esther Dil
Erica Bronsink
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Jolande van Olst
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Hanny van Weeghel, Mirjam Leyder Havenstroom
Collecten:Gemeente en goederentransport Oekra´ne
Bijzonderheden:

2e advent. Bevestiging ambtsdragers, Koffiedrinken na de dienst.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: NLB 839: 1, 2, 3 en 4 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’

Samenzang: U geeft rust (met muziekteam)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

 Samenzang: ELB 226: ‘Heer, ik kom tot U’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang NLB 974: 1, 2, 3 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’

Gebed

Projectlied ‘Ik kan niet wachten’ 

Schriftlezing: Leviticus 12:6-7

Samenzang: NLB 466: 1, 2, 3 en 4 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’                         

Schriftlezing: Lucas 2:22-40

Samenzang: NLB 466: 5, 6 en 7 ‘Daag op, o grote dageraad’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Zingende Gezegend 301: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Mijn hart wacht stil op U, o Heer'

Samenzang HemelHoog 386: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’

Bevestiging ambtsdragers

Samenzang DNP 134:2 ‘Zijn zegen wensen wij voor jou’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: Toekomst vol van hoop (muziekteam)

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 270: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’