logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 04-12-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en goederentransport Oekra´ne
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: lied 62 JdH ‘Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde’

Schermlied: ‘als er vergeving is’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: lied 497 JdH ‘Zijn liefde zocht mij teder’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Psalm 103, 3.4 NLB ‘Hij is een God van liefde en genade’

Gebed

Schriftlezing: Psalm 32

Samenzang: Gezang 365 (Liedboek 1973)

Schriftlezing: Openbaring 20 vers 11 t/m 15

Samenzang lied 727, 1.5.6.8.10 NLB ‘voor alle heil’gen’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: lied 103c, 1.3.5 NLB ‘loof de koning, heel mijn wezen’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: lied 103 EL ‘in Bethlehems stal’

Wegzending en zegen

Schermlied: ‘vergeven’