logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 11-12-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. W. Wilbrink, Lieren
Ouderling van Dienst:Rik Hartgers
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Noa Roeke
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Esther de Wilde
Helpers:Betsie Bijsterbosch, Patricia Dijkkamp
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bijzonderheden:

3e advent

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: JdH 104: 1, 2 en 3 ‘Geprezen zij de Heer’

Samenzang: JdH 724: 1, 2 en 3 Grote God wij loven U’

 Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

 Samenzang: NLB 672: 1 en 2 ‘Kom laat ons deze dag’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: LvdK 127: 1 en 2 Gaat, stillen in den lande’

Gebed

Kindermoment advent

Adventprojectlied

Schriftlezing: OT 2 Samuel 11: 1-16

Samenzang: NLB 442: 1 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’                              

Schriftlezing: NT Mat. 1:1-6 en 18-24

Samenzang: NLB 442: 2 ‘Vervul, o Heiland, het verlangen

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB 441: 1, 7 en 8 ‘Hoe zal ik U ontvangen’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang/luisterlied Sela ‘Een toekomst vol van hoop’

 Wegzending en zegen

 Samenzang: Hemelhoog 479: 1 en 2 ‘Heer u bent mijn leven’