logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 11-12-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaHet komt goed, toch?
Voorganger: zr. J. Doornebal, Haarzuilen
Ouderling van Dienst:Rik Hartgers
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Betty Hoogers
Bijzonderheden:

dienst later bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: NLB Lied 441: 1, 5 (Hoe zal ik U ontvangen…)

Samenzang: NLB Lied 435 (Hef op uw hoofden, poorten wijd…)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB Lied (psalm) 121: 1 (ik sla mijn ogen op …)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB Lied (psalm) 121: 4 (De Heer zal u steeds gadeslaan…)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 40: 3-5 (NBV 2021)

Samenzang: NLB Lied 482: 1 (Er is uit ‘s werelds duistere wolken…)

Schriftlezing: Lukas 1: 5-25 (NBV 2021)

Samenzang: NLB Lied 464: 1, 2, 7, 10 (Een engel spreekt een priester aan…)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB Lied 444 (Nu daagt het in het oosten…)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: NLB Lied 289: 1, 2 (Heer, het licht van uw liefde schittert…)

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB Lied 289: 3 (Heer, hoe meer wij uw helder licht zien…)