logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 08-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. B. van Weeghel, Nunspeet
Ouderling van Dienst:Jeanet Heres
Organist:Joop Bosch
Oppas:Marjolein Kamphuis
Niels v.d. Steenhoven
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Helpers:Erika Fuite, Hester v.d. Wal
Collecten:Gemeente en ondersteuning familie Lerch
Bijzonderheden:

dienst online volgen

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: EL 321: 1, 2, 3 en 6 Dank U, Vader in de hemel

Samenzang: EL 411: 1 en 2  Jezus leeft in eeuwigheid  

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Nieuwe Liedboek 864: 1, 2 en 5  Laat ons de Heer lofzingen

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: EL 246: 1, 2 en 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

Gebed

Kinderlied (scherm):  Opwekking voor kids 328 Koning over alles 

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Lucas 4:1-13

Samenzang: Nieuwe Liedboek 835: 1, 2 en 4  Jezus, ga ons voor deze wereld door

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Opwekking 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 
(na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze - er wordt een filmpje getoond)

Kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: NLB: 885: 1 en 3  Groot is Uw trouw, o Heer

Wegzending en zegen

Samenzang: EL 417  Zegen, aanbidding, kracht, overwinning, ere zij de eeuwige God