logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 08-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Jeanet Heres
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en ondersteuning familie Lerch
Bloemendienst:Anne Jan Meijer
Bijzonderheden:

Viering Maatlijd van de Heer

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 217 (U maakt ons één)

Samenzang: ELB 249 (Door uw genade, Vader)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 42: 1, 2 en 3 (Evenals een moede hinde)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 906: 1, 2, 3 en 7 (God is tegenwoordig)

Gebed

Samenzang: NLB 314: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om uw woord)

Schriftlezing: Genesis 14:1-24 (Focus 14:17-24)        

Samenzang: LvK 429: 1, 2 en 3 (Wie maar de goede God laat zorgen)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB 388: 1, 2, 3, 4 en 5 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel) 

Viering Maaltijd van de Heer
-    Inleidende woorden
Tafellied: NLB 405: 1, 2, 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig’
-    Vragen aan gemeente of geloofsbelijdenis
-    Delen brood onder HH 307 ‘Iedere nacht’ (Zie pagina 2)
-    Delen wijn onder HH 307 ‘Iedere nacht’
-    Zegen voor hen die niet deelnemen

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte (na afloop van de dient in de hal of op andere wijze) 

Samenzang: HH 555: 1, 2 en 3 (Danklied) (Op melodie van NLB 103c ‘Loof de koning heel mijn wezen’)    

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 248: 1, 2, 3 en 4 (De dag, door uwe gunst ontvangen