logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 15-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Oppas:Sandra Visser
Laura Visser
Nevendienst 1:Larissa Slob
Nevendienst 2:Jolande van Olst
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bijzonderheden:

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Inleidende muziek op orgel

Voorafgaand aan de dienst zinqen we: 
-    Heer wij zijn bijeengekomen – Zingende Gezegend Lied 218 
-    Heilig, heilig, heilig – NLB 405

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel. 

Samenzang: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen – NLB 118, couplet 1 en 9 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet

Samen zingen met het muziekteam: Wees stil – Opwekking 464

We bidden om een gezegende dienst 

Moment met de kinderen

Lied met de kinderen: Lees je Bijbel bid elke dag - ELB 459 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Schriftlezing: Lukas 4 vers 14 t/m 22 

Samen zingen: Aan wie hongert geeft Hij spijze – NLB 146, couplet 4 en 5 

Schriftlezing: Handelingen 5 vers 26 t/m 42  

Samen zingen: Vader ik aanbid U – ELB 378

Verkondiging: Wie is Hij? 

Orgelspel 

Samen zingen: Kroon hem met gouden kroon – ELB 140

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecten 
                Kinderen komen terug in de dienst 

Slotlied met het muziekteam (staande):  Jezus overwinnaar – Opwekking 832 

Zegen

Samen zingen: Hemelse Vader, wij brengen U de eer – JdH 931