logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 15-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. T. Kamp, Kampen
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bloemendienst:Ronald Auée
Bijzonderheden:

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Evangelische Liedbundel 374: 1 t/m 3 – O, Heer, mijn God

Samenzang: Evangelische Liedbundel 181: 1,4 en 5 – De Heer is mijn Licht

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Evangelische Liedbundel 297: 1 t/m 3 – Hier in Uw heiligdom

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Evangelische Liedbundel 302:1 t/m 4 - Heer, ik kom tot U

Gebed

Schriftlezing: Johannes 15:1-12

Samenzang: Evangelische Liedbundel 308: 1 t/m 4 – Doorgrond mijn hart

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Evangelische Liedbundel 246: 1 t/m 3 – Ik bouw op U, mijn Schild

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 
(na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze) 

Samenzang: Nieuw Liedboek (2013) 393: 1 en 2 – De dag door Uwe gunst 

Wegzending en zegen

Samenzang: Nieuw Liedboek (2013) 393: 3 en 4