logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 22-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Melissa Hendrikse
Lotte Pannekoek
Nevendienst 1:Renate Auée
Nevendienst 2:Esther de Wilde
Helpers:Betsie Bijsterbosch, Annemieke Bovendorp
Collecten:Gemeente en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijzonderheden:

Bijbelzondag

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang                ELB 372 ‘Mijn Jezus mijn redder’

Samenzang                ELB 478 ‘Zing, zing, zingen maakt blij’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Luisteren – meezingen    ‘Stil’ – Elise Mannah (NL-Zingt)

Votum en groet

Samenzang    NLB 839 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’

Gebed

Kindermoment:

Feest op oude gympies
Kinderlied (scherm)            ‘Dansen met Jezus’ – liedjesbijbel

(hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Schriftlezing                Lucas 5:27-39 en Spreuken 16:15

Luisteren                ‘Alles wordt nieuw’ – sela

Verkondiging    ‘Blij erbij!’

Orgelspel

Samenzang    NLB 834 ‘Vernieuw in mij, o eeuwig licht’

Herdenking van br. Fred Woensdregt

Samenzang    ELB 212 ‘Heer wat een voorrecht’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte     
Enkele woorden en het fillmpje van het NBG

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang    JdH 769 (couplet 1 en 2) ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’

Wegzending en zegen

Samenzang    JdH 769 (couplet 3) ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’