logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 22-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bloemendienst:Wia Dekker
Bijzonderheden:

diens online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 226:1 en 2 (Heer, ik kom tot U)

Samenzang: ELB 299:1, 2 en 3 (Welk een vriend is onze Jezus) 

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 802: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Door de wereld gaat een woord)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 314: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om uw woord)

Gebed

Schriftlezing: II Timotheüs 3:10-16

Samenzang: LvK 1: 1, 2, 3 en 4 (God heeft het eerste woord)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: HH 278: 1, 2, 3 en 4 (Het woord van God brengt goede vruchten voort)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: ELB 186a: 1, 2 en 3 (Leid mij, Heer)

Wegzending en zegen

Samenzang: Zingende Gezegend: 76: 1, 2, 3 en 4 (Ga heen in vrede naar uw huis) (melodie: LvK 327: Heer Jezus, o Gij dageraad)