logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 29-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Lieneke O Rourke
Organist:
Oppas:Annemieke Hendrikse
Erica Bronsink
Nevendienst 1:Maartje Stijf-van Triest
Nevendienst 2:Maartje Stijf-v.d. Berg
Helpers:Manny van Es, Patricia Dijkkamp
Collecten:Gemeente en Leprazending
Bijzonderheden:

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel
Samenzang: lied 717 Opwekking ‘stil, mijn ziel wees stil’
Samenzang: lied 374 ‘o Heer, mijn God’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Lied 413 NLB ’grote God, wij loven U’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: - Breng ons samen Opwekking 797 – begeleiding muziekteam

Gebed

Kinderlied (scherm): klein, klein kindje

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Exodus 2:1-10

Samenzang:  lied 224 EL ‘God wijst mij een weg’            

Schriftlezing: Hebreeën 11: 23 t/m 26

Samenzang:    lied 275, 1.3.4 EL ‘’k Heb geloofd en daarom zing ik’

Verkondiging
Orgelspel

Samenzang: - Toon mijn liefde Opwekking 705 – begeleiding muziekteam

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 
(na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze) 

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: lied 904, 1.4.5 NLB ‘beveel gerust uw wegen’

Wegzending en zegen

Samenzang lied 17 JdH ‘als ik maar weet’