logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 05-02-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Joost van den Heuvel
Organist:Joop Bosch
Oppas:Esther Dil
Noa Roeke
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Nieuwenhuis
Helpers:Henny Rouw, Maureen Doornink
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

Zondag van het werelddiaconaat

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel
Samenzang: lied 36 EL ‘Schepper en Koning, U klinkt mijn zang’
Samenzang: lied 399 EL ‘Ik was hongerig en jij gaf mij te eten’
Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm/lied 146, 1.3 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: lied 939 NLB ‘op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

Gebed

Kinderlied (scherm):     ‘ik vind het fijn om jou te helpen’
hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing:   Exodus 3: 1-15

Samenzang:  lied 770 Opwekkingsliederen ‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam’            
Schriftlezing:   Jakobus 1 vers 12 t/m 18

Samenzang: lied 655, 1.3.5 NLB ‘zing voor de Heer een nieuw gezang’

Verkondiging
Orgelspel

Samenzang: lied 189b, 1.3.4 EL ‘Rots, waaruit het leven welt’

Herdenking zr. Mia Wagenaar-van Velsen (1954-2023)
Samenzang: Lied 188 EL (canon 2x)

Viering Maaltijd van de Heer
-    Inleidende woorden
-    Vragen aan gemeente of geloofsbelijdenis
Samenzang: Lied 341 EL ‘Heer, God, U loven wij’
-    Brood onder orgelspel
-    Wijn onder orgelspel
Dankzegging en voorbede
Aandacht voor de collecte 
(na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze) 
kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: Gezang 257 (Liedboek 1973) ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’
Wegzending en zegen
Samenzang: lied 655 JdH ‘neem de Naam van Jezus mede’