logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 05-02-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. de Ruiter, Hellendoorn
Ouderling van Dienst:Joost van den Heuvel
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bloemendienst:Reinolda Koot
Bijzonderheden:

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 406 (Eens zal op de Grote Morgen)

Samenzang: ELB 409 (Ik zie een poort wijd open staan)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: ELB 218 (samen in de naam van Jezus)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 968 (de ware kerk des Heren)

Gebed

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Mattheus 18:15-22

Samenzang: NLB 315 (Heb dank o God van alle leven)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: ELB 212 (Heer wat een voorrecht)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

(na afloop van de dienst in de hal of op andere wijze)

Samenzang: NLB 423 (Nu wij uiteen gaan)

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 396:1,2 (Grijp toch de kansen)