logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 09-01-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 13:45 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Joop Bosch
Collecten:
Bijzonderheden:

Dankdienst voor het leven van br. Fred Woensdregt

Dienst online meebeleven

Orde van Dienst aanwezig

  Orde van dienst Dankdienst Fred Woensdregt
Orde van dienst:

Zingen: ELB 299: 1, 2 en 3 ‘Welk een vriend is onze Jezus’
Tijdens het zingen van dit lied wordt Fred binnengedragen

Schermlied: ‘How do I say goodbye’

Openingswoorden

Zingen LvK 463: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’

Toespraak door Stan – Kleinzoon van Fred

Schermlied: ‘Door de wind’ van Miss Montreal

Zingen: ELB 184: 1, 2, 3 en 4 ‘Ik wandel in het licht met Jezus’’

Gebed

Bijbellezing: Marcus 4:35-41 door Erik zoon van Fred

Zingen: JdH 57: 1, 2 en 3 ‘Er komen stromen van zegen’

Meditatie

Zingen: LvK 293: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat de toekomst brengen moge’

Dankgebed en voorbede

Zingen ELB 212: 1 en 2 ‘Heer, wat een voorrecht’

Zegenbede

Zingen ELB 270: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’

Gedicht ‘Adieu Goochelaar’ door Edwin van Werven

Nog één laatste wens van Fred – Stan legt uit

Orgelspel als mensen de kerk verlaten.