logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 26-02-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: Mw H. van Keulen
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Oppas:Regina Hoogers
Mirjam Lensink
Nevendienst 1:Renate Auée
Nevendienst 2:Esther de Wilde
Helpers:Betsie Bijsterbosch, Mirjam Leyder Havenstroom
Collecten:Gemeente en 40-dagen project TWR
Bloemendienst:Rieky Pannekoek
Bijzonderheden:

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Nieuwe Liedboek 314: Here Jezus, om uw Woord

Samenzang: Evangelische Liedbundel 241: Wees stil voor het aangezicht van God

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Evangelische Liedbundel 37 (psalm 146): Prijs den HEER met blijde galmen vers 1, 3, 8. 

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Nieuwe Liedboek 533: Daar komt een man uit Nazaret vers 1, 3, 4

Gebed

Kinderlied en inleiding 40dagentijdproject (scherm)

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Marcus 6: 1 – 6

Samenzang: Nieuwe Liedboek (psalm) 119 vers 24 en 25: Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand            

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Evangelische Liedbundel 118 vers 1,3 en 4: Hij kwam bij ons, heel gewoon 

Geloofsbelijdenis van Nicea

Samenzang: Op de melodie van: Nieuwe Liedboek 247 (aardbevingsversie) 

Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd,
en mensen sterven, er is zoveel leed.
Uw schepping scheurt, bedolven raken wij,
verslagen bidden wij, wees ons nabij.

Heer, wees nabij, de volkeren staan op,
ze voeren oorlog, vrede breekt kapot.
Het zijn de weeën die U heeft voorzegd.
U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht.

Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan,
en mensen sterven, zon verbrandt ons graan.
Uw schepping is in nood, in onbalans.
Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans.

Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord
met onze eigen ogen wordt gehoord.
Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer.
Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer.

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: Evangelische Liedbundel 374: O, Heer mijn God 

Wegzending en zegen