logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 05-03-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. S. van den Heuvel
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en JMEO Aniek Smit
Bloemendienst:Carolien Kasper
Bijzonderheden:

Dienst online meebeleven

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Groot is uw trouw, o Heer (lied 170, Evangelische liedbundel)

Samenzang: Wees stil voor het aangezicht van God (lied 241, Evangelische liedbundel)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 32

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Doorgrond mijn hart (lied 308, Evangelische liedbundel)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 9: 1-19 (NBV)

Samenzang: Abba, Vader (lied 376, Evangelische liedbundel)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Ik wandel in het licht met Jezus (lied 184, Evangelische liedbundel)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 

Samenzang: Zegen ons Heer (Opwekking 189)

Wegzending en zegen

Samenzang: Daar is kracht (Johannes de Heer 542)