logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-03-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:30 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Jacob
Collecten:Gemeente en Present
Bijzonderheden:

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 212: 1 en 2 ‘Heer, wat een voorrecht’
 
Samenzang: ELB 58: 1, 2 en 3 ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: NLB 67: 1, 2 en 3 ‘God zij ons gunstig en genadig’ 

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 835: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus, ga ons voor’

Gebed

Schriftlezing: II Koningen 6:8-23

Samenzang: NLB 538: 1, 2 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB 723: 1 en 2 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’

Dankzegging en voorbede
NLB 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

Aandacht voor de collecte 

Samenzang: ELB 246: 1 en 2 ‘Ik bouw op U’

Wegzending en zegen

Samenzang: JhD 546: 1, 2, 5 en 6 ‘O grote Christus, eeuwig licht’