logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 12-03-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaVergeving en/of gerechtigheid
Voorganger: ds.J. Vos, Barneveld
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Joop Bosch
Oppas:Marjolein Kamphuis
Erica Bronsink
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Maartje Stijf
Helpers:Henny Rouw,Patricia Dijkkamp
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Ronald Auée
Bijzonderheden:

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 252 ‘Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam’ (alle verzen)

Samenzang: ELB 374 ‘O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring’ (alle verzen)

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: ELB 249 ‘Door uw genade, Vader’ (alle verzen)

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang (m.m.v. muziekteam): Opw 695 Stil

Gebed

Kinderlied (scherm):   

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-21

Samenzang: NLB 1010, verzen 1 en 2 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Schriftlezing: Lucas 7: 36-50

Samenzang: NLB 1010, verzen 3 en 4

Verkondiging Thema: vergeving en/of gerechtigheid

Orgelspel

Samenzang: NLB 861 ‘Als er vergeving is/ Hoe kan ik verder leven’ (alle verzen)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang (m.m.v. muziekteam): Opw 638 Prijs Adonai

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 270 ‘Ga nu heen in vrede’ (alle verzen)