logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 19-03-2023

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Rik Hartgers
Organist:Jacob
Oppas:Sandra Visser
Laura Visser
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Helpers:Erika Fuite,Maureen Doornink
Collecten:Gemeente en Grip op de Knip
Bloemendienst:Annie Roeke
Bijzonderheden:

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 249 ‘Door uw genade, Vader’

Samenzang: ELB 226 ‘Heer, ik kom tot U’

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Opw. 599 ‘Nog voordat je bestond’

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: HH 502 ‘Doop’

Gebed

Bediening van de doop

Inleidende woorden

ZG 236: 1, 2, 4 en 5 ‘Welkom, welkom in ons midden’ 

Onder zingen van dit lied komt het water binnen en de dopelingen. 

Beantwoorden doopvragen

ELB 278: 1 en 2 ‘Laat de kinderen tot Mij komen’

Onder dit lied komen ouders naar voren en wordt water in het doopfront gegoten. Ook de kinderen komen naar voren.

Doop

Morris Noah Veldkamp

Linn van Weeghel

DNP 134: 2 ‘Zijn zegen wensen wij voor jou’ (staande)

Antwoord van de gemeente

Overhandigen doopkaars en Bijbel door ambstdrager

Samenzang: Sela ‘God geeft leven, kwetsbaar leven’

Onder dit lied gaan kinderen naar nevendienst en de namen van de kinderen in het boek geschreven.

Schriftlezing: Johannes 6:25-36 en 41-51

Samenzang: NLB 687: 1, 2 en 3 ‘Wij leven van de wind’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: HH 460 ‘Ik zal er zijn’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: Opw. 628 ‘Een hoop die zeker is’

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 270: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’