logo VEG Kruiskerk Heerde

Fotoalbum

Hier vindt u afbeeldingen van recente bijeenkomsten

Hartelijk welkom ds. Gijs Bleijenberg - (19 foto´s)

Op zondag 2 oktober was de 'hartelijk welkomdienst' voor ds. Gijs Bleijenberg in onze gemeente. Deze dienst markeerde zijn start als gemeentepredikant bij de Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Na afloop was er gelegenheid om hem de hand te schudden en elkaar te ontmoeten met koffie en vlaai.

Op een later tijdstip zal de bevestigingsdienst plaatsvinden.

 
Afscheidsreceptie ds. J.M. Weststrate - (67 foto´s)

Het weekend van 17 en 18 september stond in het teken van het afscheid van ds. J.M. Weststrate als predikant van onze gemeente. Op zaterdag 17 september was er een receptie met aansluitend een gezamenlijke maaltijd van de gemeente. Zondag 18 september was de afscheidsdienst en losmaking. In dit album staan de foto's van de receptie en maaltijd van 17 september.

 
Afscheidsdienst ds. J.M. Weststrate - (65 foto´s)

Het weekend van 17 en 18 september stond in het teken van het afscheid van ds. J.M. Weststrate van onze gemeente. Na een periode van 41,5 jaar predikant te zijn geweest gaat hij met emeritaat. Op zaterdag was er een receptie en aansluitend een gemeentmaaltijd. In de bijzondere ochtenddienst van 18 september ging ds. Weststrate voor het laatste voor als gemeentepredikant en volgde de 'losmaking'.  In dit album staan de foto's van de dienst op 18 september.

 
Startzondag 2022 - (20 foto´s)

Op 11 september was de startzondag. In de ochtenddienst werden de 12-jarigen welkom geheten. Ook werden de nieuwe wijkbezoekers voorgesteld. Daarna was er bij de Schaapskooi aan de Elburgerweg gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en lunch. De middag werd afgesloten met een Sing-inn in de open lucht met koor 'Spirit' uit Doornspijk.

 
Afscheid Roger Dragstra - (100 foto´s)

Op zondag 4 september j.l. nam Roger Dragstra afscheid van onze gemeente als gemeentelijk werker. Na de dienst was er gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken. 

 
Kampweekend 2022 - (100 foto´s)

Eindelijk kon het weer! Op 2 en 3 april was er voor de kinderen van 8 tot 12 jaar weer een kampweekend in Rijssen. Met een enthousiaste leiding hebben de kinderen een mooi weekend gehad. De foto's geven een kleine indruk van dit weekend.

 
Doop- en belijdenisdienst 24 juli 2022 - (72 foto´s)

Op zondag 24 juli was er een feestelijke dienst. Krijn, Ruben en Sven mochten het teken van de Heilge Doop ontvangen en Aniek deed belijdenis van haar geloof. Aniek kreeg ook de zendingszegen mee omdat ze voor 2 jaar zich gaat inzetten voor zendingswerk in Noorwegen.

 
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 - (63 foto´s)

Wat een prachtige dag was het! Samen met de Petruskerk Wapenveld Hemelvaartsdag vieren bij Molen de Vlijt in Wapenveld. 

Even een korte terugblik:

  • Schitterend weer, ondanks de matige voorspelling.
  • Iedereen was er na 2 jaar corona ook echt weer aan toe om dit samen te beleven.
  • Dik 200 bezoekers, vanuit verschillende (kerkelijke) windrichtingen en van alle leeftijden: er was babygeluid, spelende kinderen, gezinnen, ouderen en jongeren.  
  • De wieken van de molen draaiden volop tijdens de dienst tegen een Hollandsche lucht van blauw en wit.
  • De overweging van Vrede kon niet passender in deze tijd en daarna werd met gulle hand gegeven bij de collecte.
  • Liederen, het weer, de muziek, alles viel prachtig samen, of zoals Opwekking 832 uit de liturgie zegt ‘de hemel knielt’ en ‘de hemel juicht’!

Foto's: Esther Dil

 
Wijkavonden 2022 - (34 foto´s)

In april 2022 zijn er een aantal wijkavonden gehouden. Door het spelen van een levend ganzenbord konden de deelnemers samen creatief bezig zijn en in gesprek raken over het geloof. Het waren mooie en zinvolle avonden.

 
Jeugdavond 31 oktober - (11 foto´s)

Op zondag 31 oktober zou er een bijzondere jeugdavond zijn bij het Heerderstrand met als thema 'Volg je mij?'. I.v.m. de weersomstandigheden moest deze avond verplaatst worden naar het onderkomen. Het was een mooie en zinvolle bijeenkomst. 

 
Afsluiting vrouwenkring - (43 foto´s)

Na 50 jaar is besloten om de vrouwenrking van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde op te heffen. Op donderdag 20 oktober is als laatste activiteit een gezellige middag gehouden. In dit album een foto- impressie van deze middag.

 
Afsluiting seizoen jeugdwerk - (10 foto´s)

Op zondag 4 juli was er een afsluiting van het jeugdwerk van het seizoen. Een vreemd seizoen waar bijna niks door kon gaan. Maar op deze avond genoot een grote groep jongeren van een gezellige barbeque en meer. Met dank aan onze enthousiaste groep jongerenwerkers!

 
Doopdienst 16 mei 2021 - (38 foto´s)

Op zondag 16 mei mochten Sophie en Liv het teken van de Heilige Doop ontvangen. In dit album foto's van deze dienst.

 
Doop- en belijdenisdienst 9 mei 2021 - (21 foto´s)

Zondagochtend was er een speciale dienst. Niet alleen ontving Mark het teken van de Heilige doop, maar zijn vader Martijn en oma Willy deden belijdenis van hun geloof. In dit album een aantal foto's van deze dienst.

 
Bloemschikkingen 40-dagentijd 2021 - (11 foto´s)

In de 40-dagentijd staan er op zondag in de kerk altijd mooie bloemschikkingen die aansluiten bij het thema van de betreffende zondag. In dit album zijn foto's van de schikkingen te vinden met een toelichting.

Zondag 21 februari: ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen zijn ‘vergeet-mij-nietjes’ geplant. Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

Zondag 28 februari: 'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken'

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

Zondag 7 maart: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.’

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie vogelnestjes tijdens het snoeien van de tuin, drie warme en veilige thuisplaatsen. Deze liggen bij de opening van het hart. In de vaasjes zien we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Woensdag 10 maart – Biddag

Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal. Acht staat ook symbool voor een nieuw begin. De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de vorm van een doopvont of een kerk. Bijzonder dat juist het zorgdragen voor de aarde het achtste werk van barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt. De zeven glazen zijn gevuld met gedroogde bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de is een witte tulp geplaatst. De tulp die door zijn vorm geassocieerd wordt met biddende handen.

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

Zondag 14 maart: 'Ik was naakt en jullie kleedden mij’
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking zijn de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen zien we bloeiende bloesems. De brem en de bloesems vallen naar we elkaar toe zodat er een soort van’ luchtig geweven kleed’

Zondag 21 maart: ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’
Brood om te leven. Brood om te delen. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen die in de Biddag-schikking een paar weken geleden zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Zondag 28 maart: ‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.’
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen zien we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, om het gebed te symboliseren. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Donderdag 1 april: Witte Donderdag

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen vazen zijn omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren accentueren nu de lijn van het open hart.

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen liggen zilverlingen als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige takken in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag

De stekels in de schikking zijn vervangen door klimopranken. Klimop staat vooronsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staan de drie punten in het blad voor de Drie Eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Paaszondag 4 april: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

 

 

 
40 jarig ambtsjubileum ds. Weststrate - (45 foto´s)

Op 1 februari 1981 begon ds. Weststrate als predikant in de Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Dat betekend dat op 31 januari 2021 de 40 jaar 'vol' zijn. In de ochtenddienst werd stil gestaan bij dit jubileum. De foto's geven een kleine impressie van deze dienst.

 
Kerst 2020 - (11 foto´s)

Het was een vreemde kerst 2020. De kerk bleef leeg. Gelukkig konden de ouderen nog wel hun kerstviering houden. In dit album enkele foto's van de kerstperiode.

 
Herdenking overledenen 22 november - (6 foto´s)

Op zondag 22 november 2020 werden in de ochtend- en avonddienst de mensen herdacht die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Overdag was de kerk ook open voor anderen om een kaarsje aan te steken.

 
Doopdienst 29 november - (29 foto´s)

Zondag 29 november was er een doopdienst. 2 dopelingen ontvingen het teken van de Heilige Doop.

 
Doop- en bevestigingsdienst 25 oktober - (40 foto´s)

Zondag 25 oktober werden in de ochtenddienst Lena en Axel gedoopt. Ook werd Leo Montfrooij bevestigd als diaken. Hier een aantal foto's van deze dienst.

 
Nieuwjaarsbijeenkomst FEBE - (10 foto´s)

Zaterdag 18 januari hield FEBE een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de Postkamer in Heerde.

 
Kerstmarkt 2019 - (63 foto´s)

Vrijdag 13 december was de jaarlijkse kerstmarkt in Heerde. In het centrum stond de kerststal, waar om half zeven het licht werd ontstoken. En bij het oude raadshuis was het plein ingericht als 'Klein Bethlehem'. Deze foto's geven een kleine impressie.

 
Ted Hoogers 50 jaar organist - (13 foto´s)

Op zondag 20 oktober is in de ochtenddienst stil gestaan bij het 50 jarig organistenjubileum van Ted Hoogers. Namens de gemeente kreeg hij een mooie tas voor alle liedboeken en er waren bloemen voor Betty.

 
Geworteld in ons hart - (18 foto´s)

Op 12 mei 2010 kwam de familie Donkervoort uit Heerde bij het tragische vliegtuigongeluk in Libië om het leven. Zij waren trouwe, meelevende leden van onze gemeente. Als gemeente ontving wij een deel van de nalatenschap van de familie Donkervoort. Bij het accepteren daarvan deden wij de belofte dat er een tastbare herinnering zou komen aan de familie.  Toen de treures voor de kruiskerk wegens ouderdom gekapt moest worden (deze was meer dan100 jaar oud) is besloten deze te vervangen door een Ginkgo Biloba, ter nagedachtenis aan de familie. Bij de boom is een kei gelegd met daarop de tekst uit Ezechiël 47:12. Op 12 mei 2018 is na een korte samenkomst deze kei onthuld.

 
Psalm 151 - (5 foto´s)

Bij Crosspoint hebben de jongeren zelf psalmen geschreven. Onder de naam "Psalm 151" verschijnen deze elke maand in het maandblad. En nu ook op de website.

 
Vernieuwing inrichting kerkzaal - (23 foto´s)

In de zomer van 2016 is druk gewerkt aan de vernieuwing van de kerkzaal. Zo zijn alle bestaande banken verwijderd om opnieuw gelakt te worden. Ook worden ze voorzien van zitkussens. Naast de banken komen er ook nieuwe, bijpassende stoelen.

Verder is de houten vloer van de kerkzaal vervangen. De oude vloer is door vrijwilligers verwijderd en vervangen door een nieuwe eiken vloer.

De foto's geven een impressie van de werkzaamheden. Inmiddels is ook begonnen met het plaatsen an de vernieuwde banken en de nieuwe stoelen.

 
Joop Bosch 40 jaar organist - (24 foto´s)

Op zondag 31 januari jl stond de Vrije Evangelische Gemeente even stil bij een bijzonder jubileum. “Deze maand is het veertig jaar geleden dat Joop Bosch achter het orgel plaats nam om een dienst te begeleiden”, liet ds. Weststrate de gemeente weten.

 
Verbouwing 2015 - (94 foto´s)

Onze kerk is te klein geworden. Het is een probleem om iedereen wekelijks van een zitplaats te kunnen voorzien. Daarom gaan we met 40 zitplaatsen uitbreiden.

Om dit te realiseren moet binnen in het gebouw een ingrijpende verbouwing plaatsvinden. Voor de financiering startten we een speciale actie ‘geef ons de ruimte’. Hiervoor is door onze leden en 'vrienden van de gemeente' een totaalbedrag van ruim € 50.000,- in korte tijd bijeen gebracht. Het is de bedoeling dat de verbouwing nog voor de zomervakantie van 2015 wordt gerealiseerd.

Verbouwing is vierde aanpassing
Sinds de bouw van de Kruiskerk in 1938 is dit de vierde verbouwing:

  • in 1964 werd een verenigingsgebouw achter de kerk gerealiseerd
  • In 1985 werden kerkzaal en bijgebouwen vergroot.
  • In 2005 werden de bijgebouwen met een grote zaal, hal en keuken en een grote kelder uitgebreid en werd de bestaande bebouwing gemoderniseerd.
  • In 2015 volgt nu deze capaciteitsvergroting, waarbij de halruimte onder het balkon bij de kerkzaal wordt aangetrokken. Aan de voorzijde van het kerkgebouw wordt een nieuw halletje gebouwd.

De Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is de oudste Vrije Evangelische Gemeente van ons land (1835). Er zijn momenteel 950 leden en vrienden aan deze gemeente verbonden. De gemeente groeit jaarlijks op bescheiden wijze.

 
Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.