logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Be an angel

Toon meer colums

Diensten archief
Toon meer diensten
 

Klokkenluiders, voetbal....

‘voetbal is oorlog’, heeft voormalig bondscoach Rinus Michels ooit gezegd. Dat kan dan waar zijn, sport is ook een belangrijk sociaal bindmiddel! We sporten en bewegen om fit te blijven, maar het sociale element wordt steeds belangrijker. De gemeente Heerde kent veel sportclubs, waaronder enkele voetbalverenigingen: SEH,VV HEERDE, VEVO, WZC en VV Wapenveld. We spraken de voorzitters van SEH (sportclub Excelsior Heerde) en VV (voetbal vereniging) HEERDE.

Henk Kanter  (VV Heerde) spreekt met trots over z’n 105 jaar oude club (opgericht in 1912) die 540 leden telt. Lang was VV Heerde de enige voetbalclub. Je ziet dan ook dat in families opvolgende generaties lid zijn geweest en nog steeds lid zijn. Dat geeft de vereniging iets speciaals.

Barend de Ruiter (SEH) verklaart de oprichting van zijn club (1957) uit de behoefte van mensen om wel te voetballen maar niet op zondag te hoeven spelen. SEH staat te boek als een ‘christelijke’ voetbalvereniging. De ledenteller staat momenteel op 770. Op zondagen en christelijke feestdagen zoals eerste kerstdag en eerste paasdag wordt niet gevoetbald. Recent speelde de vraag of er op bid- en dankdagen wel getraind kon worden. Daarin zijn de spelers vrij. Wie wil, traint, wie dat niet wil om religieuze redenen, traint niet.

Is het oorlog tussen VV Heerde en SEH?

Beide voorzitters ontkennen dat met grote stelligheid. Er is een gezonde rivaliteit, maar dat vormt de basis voor zoveel sportverenigingen. Je doet je best om van de ander sportief te winnen. Wisselend lukt je dat, en soms verlies je; dat bindt samen.

Barend de Ruiter is van mening dat clubs elkaar vandaag juist hard nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het verder ontwikkelen van vrouwenvoetbal en om gezamenlijk een antwoord te vinden op de voortgaande privatisering en individualisering.

Wat zijn de opvallendste verschillen tussen jullie verenigingen?

Met enige pijn vertelt de voorzitter van SEH over degradatie van SEH naar de 4e klasse, terwijl  de VV Heerde naar de 2e klasse gepromoveerd is. Maar dat is de situatie nu en die kan in de toekomst veranderen. De verschillen tussen de clubs lijken steeds minder opvallend en minder groot te worden. Dat komt waarschijnlijk, doordat de jonge spelers op dezelfde scholen zitten en naar dezelfde uitgaansgelegenheden gaan. Met enige regelmaat spelen de verenigingen een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar. Dat verbroedert. Wat blijft: SEH speelt zaterdagvoetbal, terwijl de VV Heerde daarnaast ook zondagvoetbal aanbiedt.

Speelt ‘kerst’ een rol in de sport (voetbal), of is het enkel: winterstop?

Beide club zetten een kerstboom in het clubgebouw om de kerstsfeer en VV Heerde organiseert in december een gezellige avond voor de leden. Kerst is daarbij meer de aanleiding om dit te doen, dan dat het een specifieke kerstbetekenis heeft. Alhoewel gezelligheid en saamhorigheid wel aspecten zijn die uit het kerstfeest voortkomen, benadrukt voorzitter Kanter.

SEH denkt in de kersttijd specifiek aan zieken, oud-leden en de mensen die van bijzondere waarde zijn voor de club en onderstreept die waardering met een kleine attentie.

Het thema van dit magazine is ‘klokkenluiders’. Zijn er klokkenluiders in de sport (landelijk, plaatselijk)? Graag voorbeeld(en).

Je ziet en hoort beide voorzitters opgelucht ademhalen: “gelukkig niet!”. Wel zijn er in de nasleep van landelijke misstanden maatregelen genomen. Zo vraagt men van trainers en anderen die met de jeugd optrekken een VOG (verklaring omtrent gedrag), waarmee men hoopt problemen uit te sluiten. Mochten er ooit problemen zijn, dan valt SEH terug op twee vertrouwenspersonen (een arts en een psycholoog). VV Heerde doet in dat geval een beroep op de Gemeente Heerde.

Door dichtbij de kinderen te blijven, hoopt het bestuur van beide clubs signalen tijdig op te vangen.

Wat is volgens jullie de speciale rol van sport in de samenleving?

Na even goed nagedacht te hebben over deze vraag, is de reactie:

Henk Kanter: we leren er verdraagzaam te zijn, plezier te maken en een gemeenschappelijk doel (letterlijk en figuurlijk!) na te streven.

Barend de Ruiter: sport draagt een ankermoment aan, om wat anders te doen naast werk of studie. Het is een teamsport, dus je leert met anderen samenwerken. Het sociale aspect speel een belangrijke rol.

Hebben jullie ook een kerstboodschap voor de inwoners van Heerde?

De Ruiter: er is meer dan voetbal. Voor sommige mensen lijkt voetbal wel religie, maar voor mij persoonlijk is religie toch wat anders. Dat probeer je ook uit te dragen .

Kanter: als voetbal ophoudt, gaat de wereld wel verder. Zet jezelf niet op de 1e plek, niet jij hoeft persé te scoren, we doen het samen.

Willen jullie nog iets zeggen, wat je niet werd gevraagd?

Kanter: dat we ook in de toekomst van betekenis te kunnen zijn en blijven voor deze mooie gemeente Heerde.

De Ruiter: ik hoop dat we elkaar als clubs goed vast kunnen houden.

Dank voor dit open gesprek; succes met de voetbal en met jullie club(s).

Komende week:

U vindt onze gemeente ook
op Facebook en Twitter

Vrije Evangelische Gemeente

Kruiskerk
B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde
tel. 0578- 693414

copyright 2014

Eye-T Webdesign