logo VEG Kruiskerk Heerde

De Identiteit van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Elke christelijke gemeente heeft een eigen identiteit. Deels heeft dat te maken met haar ontstaan en deels met haar groei en ontwikkeling.

De Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is ontstaan in de tijd van de Afscheiding (1835).

 • De gemeente kon het knellende juk van een centrale kerkregering (synode) en de bemoeienis van de staat (Algemeen Reglement van Koning Willem I) niet langer accepteren.
  Het evangelie diende als de enige bron waaruit men had te putten en naar te leven.

De Vrije Evangelische Gemeenten kunnen we typeren als VROLIJK ORTHODOX.

 • Vrolijk: Niet het zondige zijn van de mens, maar onze verlossing staat centraal en zet de toon bij het samenkomen van de gemeente. Dat maakt haar ‘vrolijk’, omdat de blijdschap en de dankbaarheid de boventoon voert.
 • Orthodox: wij putten uit geen enkele andere bron dan ‘De Bijbel’

De volgende vijf punten zijn kenmerkend voor de Vrije Evangelische Gemeente(n)

 • Persoonlijk geloof
  de eigen keuze is van belang
 • Zendingsgemeente zijn
  de gemeente is geen doel in zichzelf, maar is er voor de wereld
 • Vrije gemeente zijn
  de gemeente is vrij van dwingende ‘regering’ en staat onder het gezag van haar Heer
 • Belijdende gemeente zijn
  er zijn geen gezaghebbende belijdenisgeschriften; belijden is een actuele zaak!
 • Openheid naar andere kerken/christenen
  er zijn contacten en samenwerkingsverbanden met andere kerken/christenen

Op grond van deze beginselen is de Vrije Evangelische Gemeente Heerde een gemeente waar kinderen worden gedoopt en waar mensen op elke leeftijd belijdenis van hun geloof kunnen doen. Naast het ‘algemeen priesterschap van alle gelovigen’, kent de gemeente de taak van ouderling en diaken. 

De omvang van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is (december 2022): 498 belijdende leden, 325 doopleden en 63 vrienden (886 totaal) = 360 adressen

Op zondag komt de gemeente om 10.00 uur en 19.00 uur samen. Kinderen zijn van harte welkom en er wordt met ze gerekend d.m.v. kinderoppas en kindernevendienst (2 leeftijdgroepen). De avonddienst heeft geregeld een bijzonder karakter zoals b.v. een gezins- of jeugddienst. Er wordt gezongen uit het De NIeuwe Liedbundel en de Evangelische Liedbundel. Maar ook liederen uit het liedboek 1973, Johannes de Heer en Opwekking worden gezongen. De begeleiding van de samenzang is met orgelspel, door een muziekteam of met liederen op het scherm. De liederen worden geprojecteerd op schermen. Voor de activiteiten door de week verwijzen we naar het overzicht onder ‘wijngaard’ en de agenda.

Voor meer informatie kunt u ook terecht onder ‘
downloads’ met daar onder andere diverse ‘pastorale handreikingen’ en meer inhoudelijke zaken.

De Identiteit van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde 

Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.