logo VEG Kruiskerk Heerde

Adressen en gegevens

Hieronder worden de belangrijkste adressen genoemd.
voor contact per e-mail gebruik het contactformulier

Kerkgebouw -> route
Kruiskerk, B. van Dijklaan 3,
8181 GA Heerde
tel. 0578- 693414

Pastoraal Meldpunt
mevr. G. Montfrooij
p/a B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde
tel.0578 - 794044

Secretaris
Mevr. R. Koot-Hoogers
p/a B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde

038-4478015
contact per e-mail

Voorzitter
dhr. E. van Werven

p/a: B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde

Penningmeester
dhr. C. Hoogers
p/a: B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde
Tel: 0578-631592
IBAN nummer: NL92RABO0326524843 t.n.v. V.E.G. Heerde

Predikant 
Ds. G. Bleijenberg,

p/a: B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde
Tel: 06-13338442

Ledenadministratie
dhr. M.A. Bootsma,
p/a B. van Dijklaan 3
8181 GA Heerde,
tel. 06-10493487

Beheer verenigingsgebouw
Esther Dil

Koster
fam. G. Roeke,
tel. 038-4478199

K.v.k. nummer: 76039552

 

Op met deze personen per e-mail contact op te nemen, verwijzen wij naar het contactformulier

Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.